Ý nghĩa của từ Xử Nữ là gì:
Xử Nữ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ Xử Nữ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Xử Nữ mình

1

47   19

Xử Nữ


Xử nữ là từ tiếng Việt cổ, chỉ người con gái còn trinh tiết. Ngoải ra, nó còn chỉ đến:
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

30   18

Xử Nữ


Xử là đẹp nữ là gái là đẹp gái
Cherry
Cherry - Ngày 14 tháng 12 năm 2015

3

23   17

Xử Nữ


Nhìn thấy ở vĩ độ giữa +80° và −80°. Nhìn thấy rõ nhất lúc 21:00 (9 giờ tối) vào tháng 5. Thất Nữ, hay Xử Nữ hoặc Trinh Nữ (tiếng Latinh: Virgo ♍ để ch [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

4

25   21

Xử Nữ


Cung chiêm tinh Xử Nữ, hay còn gọi là Thất Nữ (♍) của phương Tây trong chiêm tinh chí tuyến (23 tháng 8-22 tháng 9) khác với chòm sao thiên văn cũng như cung chiêm t [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

5

4   5

Xử Nữ


Xử là chết Nữ là gái có nghĩa là cô gái chết chóc
Mina - Ngày 12 tháng 8 năm 2020

Thêm ý nghĩa của Xử Nữ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Quan Âm Bồ Tát Thất Nữ >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa