Ý nghĩa của từ Tố cộng là gì:
Tố cộng nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Tố cộng Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Tố cộng mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Tố cộng


từ của chính quyền Sài Gòn trước 1975 dùng để chỉ việc gọi là tố cáo cộng sản, thật ra là nhằm vu khống những người cộng sản, những người kháng [..]
Nguồn: tratu.soha.vn
<< Tố chất Tố hộ >>