Ý nghĩa của từ Tố chất là gì:
Tố chất nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Tố chất Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Tố chất mình

1

6 Thumbs up   1 Thumbs down

Tố chất


yếu tố cơ bản có trong con người đứa bé có tố chất thông minh
Nguồn: tratu.soha.vn
<< Tỏ tình Tố cộng >>