Ý nghĩa của từ Tỏ tình là gì:
Tỏ tình nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ Tỏ tình. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Tỏ tình mình

1

27 Thumbs up   9 Thumbs down

Tỏ tình


bày tỏ cho người mình yêu biết tình cảm của mình đối với người ấy lời tỏ tình làm thơ tỏ tình
Nguồn: tratu.soha.vn

2

18 Thumbs up   1 Thumbs down

Tỏ tình


tỏ tình là nói cho ng mình thik biết tc của mình có thể nhận lại sự đồng ý hoặc từ chối nhưng nó sẽ khiến ta cảm thấy nhẹ lòng như tháo gỡ dc tc bấy lâu ấp ủ
bi bi - 00:00:00 UTC 31 tháng 3, 2017

3

4 Thumbs up   0 Thumbs down

Tỏ tình


tỏ tình là nói lên tình cảm/cảm xúc của mình dành cho người đó như thế nào.
tỏ tình bước đến với nhau, đồng ý và từ chối
tỏ tình nói lên cảm xúc mình có tình cảm với người ta như thế nào chứ không đến với nhau..
Hân - 00:00:00 UTC 17 tháng 1, 2022

4

6 Thumbs up   4 Thumbs down

Tỏ tình


Tỏ tình là để đón nhận 1 sự đồng ý hay ngược lại, và bước đến 1 tập mới của thước phim cuộc đời mà nhân vật nam và nữ chính viết nên kịch bản chính họ.
Non - 00:00:00 UTC 11 tháng 9, 2019

<< Tịt mù Tố chất >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa