Ý nghĩa của từ Tịnh xá là gì:
Tịnh xá nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Tịnh xá. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Tịnh xá mình

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Tịnh xá


nhà thanh tịnh; thường dùng để chỉ nơi ở của người tu hành.
Nguồn: tratu.soha.vn

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Tịnh xá


Tịnh xá (chữ Phạn: विहार Vihara) là cách gọi của người Ấn Độ phật giáo nói về các tịnh thất trong các ngôi chùa, là các công trình kiến trúc nhà cửa theo phong cách Phật giáo dành cho những người tu h [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

<< Tịnh tiến Tịt mù >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa