Ý nghĩa của từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam là gì:
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam mình

1

0   0

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam


Bưu chính viễn thôngThể loại:Bưu chính Việt NamThể loại:Viễn thông Việt Nam
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

0   0

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam


Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (tên giao dịch quốc tế: Vietnam Posts and Telecommunications Group, viết tắt: VNPT) là một doanh nghiệp nhà nước chuyên đầu t [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

0   0

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam


 • redirect Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
 • Nguồn: vi.wikipedia.org

  4

  0   0

  Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam


 • đổi Tập_đoàn_Bưu_chính_Viễn_thông_Việt_Nam
 • Nguồn: vi.wikipedia.org

  Thêm ý nghĩa của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
  Số từ:
  Tên:
  E-mail: (* Tùy chọn)

  << Giải Grand Slam quần vợt Rustu Recber >>
  Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
  Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

  Thêm ý nghĩa