Ý nghĩa của từ Sophie là gì:
Sophie nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Sophie. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Sophie mình

1

30   4

Sophie


Sophie là cái tên con gái, có nguồn gốc từ Pháp, có ý nghĩa là sự khôn ngoan lanh lợi, thông minh.

Những người con gái có tên này thường thông minh, am hiểu cuộc sống, biết đúng sai, lãng mạn, biết cảm thông với mọi người. Họ dễ rơi vào các mối tình nhưng cũng rất dễ bị tổn thương
lucyta - Ngày 07 tháng 8 năm 2013

2

12   6

Sophie


Sophie là phiên bản tiếng Pháp của cái tên Sophia từ tiếng Hy Lạp. Sophie và Sophia được dùng để đặt cho phụ nữ, thường gặp ở châu Âu

Sophia có nguồn gốc từ từ σοφία, tiếng Hy Lạp nghĩa là sự thông minh, trí tuệ...
hansnam - Ngày 13 tháng 8 năm 2013

3

5   4

Sophie


Sophie có thể đề cập đến:
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của Sophie
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Kevin Jessica >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa