Ý nghĩa của từ Selina là gì:
Selina nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Selina. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Selina mình

1

11 Thumbs up   4 Thumbs down

Selina


Selina là tên người nước ngoài được đặt cho con gái, có ý nghĩa là mặt trăng, bầu trời, thiên đàng, thần Mặt Trăng. Selina còn có cách viết khác là Selena. Những người có tên này thường nhạy cảm, yêu thương gia đình, biết cách cân bằng cuộc sống
lucyta - 00:00:00 UTC 8 tháng 8, 2013

2

0 Thumbs up   2 Thumbs down

Selina


selina còn có cách viết khác là selena (có thể đặc làm tên hay nickname) có ý nghĩa là mặt trăng, thiên đàng hay bầu trời. Cũng có thể hiểu là sự thuần khiết của mặt trăng hay nữ hoàng mặt trăng.
Selina - 00:00:00 UTC 17 tháng 1, 2022
<< Alyssa Kent >>