Ý nghĩa của từ Se sắt là gì:
Se sắt nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Se sắt. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Se sắt mình

1

0   0

Se sắt


đau buồn đến héo hắt, tái tê lòng se sắt một nỗi cô đơn buồn se sắt
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0   0

Se sắt


Trong từ điển tiếng Việt, cụm từ "se sắt" là mọt tính từ được dùng để diễn tả sự đau buồn đến héo úa, tê tái. Hiện nay, từ này ít được sử dụng trong đời sống hằng ngày
Ví dụ: Khi chia tay, lòng se sắt nỗi cơ đơn mà khóc.
nghĩa là gì - Ngày 12 tháng 8 năm 2019

Thêm ý nghĩa của Se sắt
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Se thắt Se sua >>