Ý nghĩa của từ Samantha là gì:
Samantha nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Samantha. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Samantha mình

1

13   8

Samantha


1. tên tiếng Anh dành cho con gái, mang nghĩa “thanh bình”, “yên bình”.
2. (Phật giáo): Thiền Định (làm cho tâm hồn lắng lại, tĩnh tâm): tập trung tư tưởng, trút bỏ mọi lo toan phiền toái, suy nghĩ vướng bận khiến tâm tính yên lắng.
huongnguyen - Ngày 09 tháng 8 năm 2013

2

5   8

Samantha


Samantha có thể đề cập đến:
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của Samantha
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Khuyen Chau >>