Ý nghĩa của từ Sự tích là gì:
Sự tích nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 8 ý nghĩa của từ Sự tích. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Sự tích mình

1

57   25

Sự tích


sự tích là nhưng câu chuyện từ thời xa xưa được truyền từ đời này sang đời khác ví dụ như:
-Kể về nguồn gốc của vật(thực vật, con vật,...)
Kim Thị Thu Trang - Ngày 26 tháng 10 năm 2014

2

42   20

Sự tích


Sự tích là những câu chuyện không có thật giải thích những thứ có thật. Nó là sản phẩm trí chí tưởng tượng
Chim cu - Ngày 04 tháng 6 năm 2019

3

9   9

Sự tích


Sự tích là những câu
Chuyện từ thời xa xưa được truyền từ đời này sang đời khác ví dụ như:
- kể về nguồn gốc của vật(thực vật, con vật ,....)
19006272 - Ngày 19 tháng 1 năm 2022

4

15   21

Sự tích


d. Câu chuyện của một thời xa xưa còn được truyền lại, kể lại. Sự tích trầu cau. Sự tích Mai An Tiêm. Những sự tích anh hùng.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

15   22

Sự tích


câu chuyện về nguồn gốc của một cái gì từ thời xa xưa còn được truyền lại, kể lại sự tích trầu cau sự tích cây vú sữa [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

6

15   24

Sự tích


Traces of the deeds or life of an individual; biography. Story, tale.
Nguồn: buddhismtoday.com

7

14   27

Sự tích


Câu chuyện của một thời xa xưa còn được truyền lại, kể lại. | : '''''Sự tích''' trầu cau.'' | : '''''Sự tích''' Mai An Tiêm.'' | : ''Những '''sự tích''' anh hùng.'' [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

8

13   27

Sự tích


d. Câu chuyện của một thời xa xưa còn được truyền lại, kể lại. Sự tích trầu cau. Sự tích Mai An Tiêm. Những sự tích anh hùng.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "sự tích". Những từ phát âm/đánh vần g [..]
Nguồn: vdict.com

Thêm ý nghĩa của Sự tích
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Sự sự vô ngại Sự thực quy ước >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa