Ý nghĩa của từ Sự tích là gì:
Sự tích nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 8 ý nghĩa của từ Sự tích. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Sự tích mình

1

58 Thumbs up   25 Thumbs down

Sự tích


sự tích là nhưng câu chuyện từ thời xa xưa được truyền từ đời này sang đời khác ví dụ như:
-Kể về nguồn gốc của vật(thực vật, con vật,...)
Kim Thị Thu Trang - 00:00:00 UTC 26 tháng 10, 2014

2

45 Thumbs up   20 Thumbs down

Sự tích


Sự tích là những câu chuyện không có thật giải thích những thứ có thật. Nó là sản phẩm trí chí tưởng tượng
Chim cu - 00:00:00 UTC 4 tháng 6, 2019

3

10 Thumbs up   9 Thumbs down

Sự tích


Sự tích là những câu
Chuyện từ thời xa xưa được truyền từ đời này sang đời khác ví dụ như:
- kể về nguồn gốc của vật(thực vật, con vật ,....)
19006272 - 00:00:00 UTC 19 tháng 1, 2022

4

16 Thumbs up   21 Thumbs down

Sự tích


d. Câu chuyện của một thời xa xưa còn được truyền lại, kể lại. Sự tích trầu cau. Sự tích Mai An Tiêm. Những sự tích anh hùng.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

16 Thumbs up   22 Thumbs down

Sự tích


câu chuyện về nguồn gốc của một cái gì từ thời xa xưa còn được truyền lại, kể lại sự tích trầu cau sự tích cây vú sữa [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

6

16 Thumbs up   24 Thumbs down

Sự tích


Traces of the deeds or life of an individual; biography. Story, tale.
Nguồn: buddhismtoday.com

7

15 Thumbs up   27 Thumbs down

Sự tích


Câu chuyện của một thời xa xưa còn được truyền lại, kể lại. | : '''''Sự tích''' trầu cau.'' | : '''''Sự tích''' Mai An Tiêm.'' | : ''Những '''sự tích''' anh hùng.'' [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

8

14 Thumbs up   27 Thumbs down

Sự tích


d. Câu chuyện của một thời xa xưa còn được truyền lại, kể lại. Sự tích trầu cau. Sự tích Mai An Tiêm. Những sự tích anh hùng.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "sự tích". Những từ phát âm/đánh vần g [..]
Nguồn: vdict.com

<< Sự sự vô ngại Sự thực quy ước >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa