Ý nghĩa của từ Sự đồng hoá là gì:
Sự đồng hoá nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Sự đồng hoá Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Sự đồng hoá mình

1

0   0

Sự đồng hoá


là một quá trình tự nhiên qua đó một thể nước tự làm sạch khỏi sự ô nhiễm hữu cơ. Quá trình này được thực hiện phần lớn nhờ tác dụng của vi sinh vật
Nguồn: cenma.com.vn

Thêm ý nghĩa của Sự đồng hoá
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Sục khí Tính vẩn đục >>