Ý nghĩa của từ Phú Hùng là gì:
Phú Hùng nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Phú Hùng Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Phú Hùng mình

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Phú Hùng


một cái tên Việt Nam dành cho nam giới, dùng đặt cho các bé trai

Phú có nghĩa là giàu có, nhiều tiền bạc: phú ông, trọc phú, phú quý

Hùng là một cái tên thường đặt cho nam giới, có nghĩa là mạnh mẽ, dũng cảm...
hansnam - 00:00:00 UTC 11 tháng 8, 2013
<< Thục Anh Phương Dung >>