Ý nghĩa của từ Phú Hùng là gì:
Phú Hùng nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Phú Hùng Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Phú Hùng mình

1

1   1

Phú Hùng


một cái tên Việt Nam dành cho nam giới, dùng đặt cho các bé trai

Phú có nghĩa là giàu có, nhiều tiền bạc: phú ông, trọc phú, phú quý

Hùng là một cái tên thường đặt cho nam giới, có nghĩa là mạnh mẽ, dũng cảm...
hansnam - Ngày 11 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của Phú Hùng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Thục Anh Phương Dung >>