Ý nghĩa của từ Ngoại tỉnh là gì:
Ngoại tỉnh nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Ngoại tỉnh. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ngoại tỉnh mình

1

3 Thumbs up   2 Thumbs down

Ngoại tỉnh


khu vực bên ngoài một tỉnh hoặc một thành phố (đang được nói đến); phân biệt với nội tỉnh bến xe ngoại tỉnh sinh viên ngoại tỉnh cước gọi điện thoại đi ngoại tỉn [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

2 Thumbs up   7 Thumbs down

Ngoại tỉnh


Ngoại tỉnh nghĩa là không thuộc trong tỉnh, nói một cách dể hiểu hơn NGOẠI TỈNH là nơi mà ta không ở trong tỉnh của ta. Mà là ta đi ra ngoài tỉnh làm việc, sinh hoạt ở một Tỉnh khác
VD: Sinh viên ở Quảng Bình vào Tp Huế học ở lại trọ. đó được gọi là NGOẠI TỈNH
Hoàng Văn Minh - 00:00:00 UTC 21 tháng 9, 2022

<< Ngoại tỉ Ngoại tệ mạnh >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa