Ý nghĩa của từ Ngọa hổ tàng long là gì:
Ngọa hổ tàng long nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ Ngọa hổ tàng long. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ngọa hổ tàng long mình

1

39   5

Ngọa hổ tàng long


Ngọa đúng là nằm, tàng đúng là ẩn. Nhưng Ngọa hổ, tàng long không phải là vững chãi, uy nghi mà là để nói đến khả năng lớn đang tiềm tàng, sẵn sàng bộc lộ ra bất cứ khi nào, như con hổ nằm trong bụi rậm, con rồng đang ẩn mình chờ thời cơ.
Phúc - Ngày 30 tháng 7 năm 2018

2

11   1

Ngọa hổ tàng long


Ngoạ tức là nằm , tàng tức là ẩn mình. Ngoạ hổ tàng long chỉ những nơi nguy cơ tiềm ẩn như là đang có hổ nằm phục rình mồi hay rồng ẩn mình để tấn công
Ẩn danh - Ngày 20 tháng 5 năm 2018

3

9   1

Ngọa hổ tàng long


Ngọa là nằm. Tàng là ẩn. Ngọa hổ tàng long là con hổ đang nằm để săn mồi, con rồng đang ẩn mình để chờ thời. Ngọa hổ tàng long nghĩa là nói về những người có tài năng, có năng lực nhưng luôn ẩn mình, chờ thời, không khoe khoang, thể hiện, tới lúc cần thể hiện thì họ mới thể hiện ra mà thôi.
Nguyên - Ngày 25 tháng 5 năm 2020

4

5   1

Ngọa hổ tàng long


nếu nói về 1 người thì sức mạnh bộc phát có thể lúc thì như hổ chuẩn bị vồ mồi. khi thì như rồng sắp vần vũ phun châu. rất kì bí.
Ẩn danh - Ngày 04 tháng 6 năm 2019

5

5   9

Ngọa hổ tàng long


Ngọa hổ tàng long (tựa bằng tiếng Anh: Crouching Tiger, Hidden Dragon; tiếng Trung: 臥虎藏龍) là một bộ phim của đạo diễn Lý An thực hiện năm 2000, dựa theo nguyê [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

6

4   8

Ngọa hổ tàng long


Ngọa hổ tàng long (tiếng Anh: Crouching Tiger, Hidden Dragon) là trò chơi điện tử thuộc thể loại hành động phiêu lưu do hãng Bergsala Lightweight và Genki đồng phát tr [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org


Thêm ý nghĩa của Ngọa hổ tàng long
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Bảo Đình Lust, Caution >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa