Ý nghĩa của từ Người Pa Kô là gì:
Người Pa Kô nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Người Pa Kô. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Người Pa Kô mình

1

0   0

Người Pa Kô


Người Pa Kô được hiểu nghĩa là người bên núi, chủ yếu sống ở huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế. Người Pa Kô vì thật thà nên bị thua trong cuộc thi xây thàn [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

0   0

Người Pa Kô


Pa Kô
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của Người Pa Kô
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Ngã tư Sở SVC >>