Ý nghĩa của từ SVC là gì:
SVC nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ SVC. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa SVC mình

1

0   0

SVC


Tụ bù tĩnh có dung lương thay đổi hay còn gọi là SVC là một thiết bị bù công suất phản kháng tác động nhanh trên lưới truyền tải điện áp cao.SVC là một [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

0   0

SVC


Là từ viết tắt của cụm từ Saigon General Service Corporation, Đây là tên một tổ chức doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ tổng hợp ở Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể liên quan đến ngành hàng xe hơi (ô tô) và các phụ tùng liên quan.
la gi - Ngày 21 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của SVC
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Người Pa Kô Lực G >>