Ý nghĩa của từ Ném đá là gì:
Ném đá nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ Ném đá. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ném đá mình

1

24   15

Ném đá


Là hành động dùng tay và sức để đưa hòn đá đi xa nhằm vào một cái đích nào đó. Ngoài ra nó có nghĩa bóng là chỉ trích gay gắt ai đó, hoặc trong thành ngữ " ném đá giấu tay" chỉ một người muốn hại người khác mà không muốn để ai biết
Caominhhv - Ngày 22 tháng 7 năm 2013

2

21   15

Ném đá


Ném đá được dùng rất phổ biến trong giới trẻ. Ném đá tức là gay gắt kịch liệt phản đối một ai hay một vấn đề nào đó. Ném đá có nghĩa nặng nề hơn là phản đối, nó còn thể hiện thái độ của người nói rằng người ném đá rất bất bình và bức xúc với vấn đề hay hành động xảy ra.
ngocthuy123 - Ngày 22 tháng 7 năm 2013

3

4   5

Ném đá


nem đá là1 hình thức hạt gười có tội ở bên Ai Cập thời xưa của ông 1 vua thời nay giới trẻ xài bừa bãi à ko hiểu ý nghĩa của nó
bùi ngọc ha - Ngày 26 tháng 1 năm 2018

4

14   17

Ném đá


chỉ sự tấn công tập thể vào một đối tượng cụ thể, có những hành động làm trái ý, chướng mắt ( thông thường là ở trên mạng) bằng cách nói móc mỉa, miệt thị, chửi bới
Nguồn: tudienlong.com

Thêm ý nghĩa của Ném đá
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ex-boyfriend chiêu pr >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa