Ý nghĩa của từ Minivan là gì:
Minivan nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ Minivan. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Minivan mình

1

1   1

Minivan


Kiểu xe 6 đến 8 chỗ có ca-bin kéo dài – không nắp ca-pô trước, không có cốp sau
Nguồn: saigonsports.info

2

1   1

Minivan


Kiểu xe có ca-bin kéo dài trùm ca-pô không có cốp sau, có từ 6 đến 8 chỗ.
Nguồn: xe360.vn

3

1   1

Minivan


Kiểu xe 6 đến 8 chỗ có ca-bin kéo dài – không nắp ca-pô trước, không có cốp sau; ví dụ: Daihatsu Cityvan.
Nguồn: kiamorning.com.vn

4

1   1

Minivan


Kiểu hatchback có ca-bin kéo dài trùm ca-pô, có từ 6 đến 8 chỗ.
Nguồn: daidothanh.com

5

1   1

Minivan


Kiểu xe 6 đến 8 chỗ có ca-bin kéo dài – không nắp ca-pô trước, không có cốp sau; ví dụ: Daihatsu Cityvan.
Nguồn: plo.vn

6

0   1

Minivan


Kiểu xe 6 đến 8 chỗ có ca-bin kéo dài – không nắp ca-pô trước, không có cốp sau. Ví dụ: Daihatsu Cityvan.
Nguồn: kienthuc.net.vn

Thêm ý nghĩa của Minivan
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< I4; I6 Pick-up >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa