Ý nghĩa của từ Minh Huệ là gì:
Minh Huệ nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Minh Huệ Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Minh Huệ mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Minh Huệ


Minh Huệ (3 tháng 10, 1927 - 11 tháng 10, 2003) tên khai sinh là Nguyễn Đức Thái.Quê ông ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.Ông bắt đầu làm thơ từ thời kháng chiến chống thực dân Pháp và là một nhà thơ hi [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org
<< CTT Phân chi >>