Ý nghĩa của từ Meta-Wiki là gì:
Meta-Wiki nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Meta-Wiki. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Meta-Wiki mình

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Meta-Wiki


hóa chất được đốt qua bằng sức ép của khí đốt các bon, axit, sunfat ,và fe, bạc natri. Sau đó được chạy công suất trong vùng chứa bộ nhớ hút lực ép chân không mô hình dựng kỹ thuật là mol dector bơm chất nitơ lỏng cộng với gen oxy được cấy ghép vào và hoàn thiện cho tới khi nó bốc hơi hết và tắt tất cả điện xung quanh cho nó ngưng tụ và chưng cất thành nước.
ATA UFO - 00:00:00 UTC 13 tháng 9, 2023

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Meta-Wiki


Meta, tại meta.wikimedia.org, là một dự án wiki đi cùng với trạm web Wikipedia chính và những dự án khác của Quỹ Wikimedia. Được tạo ra với tên Meta-Wikipedia vào tháng 11, năm 2001, ngôn ngữ dùng chủ [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Meta-Wiki


  • đổi Wikipedia:Meta-Wiki
  • Nguồn: vi.wikipedia.org

    << Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh Giải bóng đá ngoại hạng Anh 2010-11 >>

    Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
    Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

    Thêm ý nghĩa