Ý nghĩa của từ Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh là gì:
Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh


Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh đóng tại số 10 đường Đào Tấn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, được thành lập vào ngày 15 tháng 1 năm 1960; là chi nhánh của Bảo tàng Cách mạng Việt Nam. Bảo tàng được xây dựng [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh


  • redirect bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh
  • Nguồn: vi.wikipedia.org
    << 446 Meta-Wiki >>