Ý nghĩa của từ Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh là gì:
Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh mình

1

0   0

Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh


Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh đóng tại số 10 đường Đào Tấn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, được thành lập vào ngày 15 tháng 1 năm 1960; là chi nhánh của Bảo tàng Cách mạng Việt Nam. Bảo tàng được xây dựng [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

0   0

Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh


 • redirect bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh
 • Nguồn: vi.wikipedia.org

  Thêm ý nghĩa của Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh
  Số từ:
  Tên:
  E-mail: (* Tùy chọn)

  << 446 Meta-Wiki >>