Ý nghĩa của từ Mai Thy là gì:
Mai Thy nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Mai Thy. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Mai Thy mình

1

4   1

Mai Thy


Mai Thy là danh từ riêng chỉ người, là tên riêng được đặt cho con gái ở Việt Nam. Cái tên Mai Thy có thể được hiểu đơn giản thế này: Mai là cây mai nở hoa mỗi độ xuân về. Mai Thy là cái tên thanh tao của một người con gái nhẹ nhàng xuân sắc như cánh hoa mai.
babbisun - Ngày 14 tháng 8 năm 2013

2

0   1

Mai Thy


Mai nghĩa là cánh hoa,còn Thy nghĩa là văn thơ bay bổng và tượng trưng cho sự nhẹ nhàng và thuần khiết.Ba mẹ đặt tên như thế này là mong mình tài đức vẹn toàn,nhẹ nhàng tao nhã.
Thyyyy - Ngày 17 tháng 1 năm 2022

Thêm ý nghĩa của Mai Thy
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Minh Tiến Phương Ly >>