Ý nghĩa của từ Mương 14 là gì:
Mương 14 nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Mương 14. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Mương 14 mình

1

18   7

Mương 14


chỉ trang thông tin điện tử: kenh14.vn - một trang thông tin dành cho giới trẻ. Cách gọi Mương 14 là một lối chơi chữ giữa hai từ: "mương" và "kênh". Cả hai đều chỉ một đường dẫn nước nhân tạo, nhưng "mương" được cho là kém vệ sinh hơn "kênh'. Lối chơi chữ nhằm ám chỉ việc Kênh 14 thường xuyên đăng các tin bài kém chất lượng và sai sự thật
hansnam - Ngày 21 tháng 7 năm 2013

2

3   0

Mương 14


Ám chỉ trang thông tin kiêm bãi phân không gian mạng kenh14.vn. Bãi phân này thường xuyên đăng tin không kiểm chứng hoặc nhỏ nhặt đến mức không đáng gọi là tin. Hành vi của bãi phân này đã khuyến khích các trẻ em mới lớn lơ là việc học hành, công tác để đọc tin nhảm của Ai Đồ.
Lãnh'zz Hàn'zz APC - Ngày 10 tháng 9 năm 2020

3

3   6

Mương 14


kênh 14, một trang mạng thông tin giải trí phổ biến của giới trẻ (kenh14.vn)
Nguồn: tudienlong.com

Thêm ý nghĩa của Mương 14
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ấm đầu rựa mận >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa