Ý nghĩa của từ Mãn teen là gì:
Mãn teen nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Mãn teen Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Mãn teen mình

1

0   0

Mãn teen


Như bạn đã biết, teen là những người từ 13-19 tuổi. Mãn teen là các bạn có tuổi lớn hơn khoảng tuổi này, được mô đi phê từ chữ mãn trong mãn kinh để chỉ các phụ nữ tầm tuổi Trung niên đã hết tuổi có kinh.
Như vậy, mãn teen để chỉ các bạn hết tuổi teen.
Vanquin315 - Ngày 23 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của Mãn teen
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< sang chảnh Tiền mãn teen >>