Ý nghĩa của từ Tiền mãn teen là gì:
Tiền mãn teen nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Tiền mãn teen Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Tiền mãn teen mình

1

0   0

Tiền mãn teen


Tiền mãn teen là giai đoạn chuyển tiếp giữa lứa tuổi teen, như bạn đã biết là từ 13-19 tuổi, sang lứa tuổi sau đó gọi là mãn teen.
Cụm từ này mô đi phê từ chữ mãn trong từ mãn kinh dùng để chỉ các phụ nữ Trung niên đã hết tuổi có kinh nguyệt.
Và tiền tố "tiền" nghĩa hán Việt là trước. Như vậy tiền mãn teen là khoảng thời gian trước khi hết tuổi teen.
Đây là tính từ hoặc danh từ hoặc động từ.
Ví dụ: Ngọc: Thế là tao đã tiền mãn teen mất rồi.
Mai: (chuẩn bị đến sinh nhật 20 tuổi) tao cũng thế mà mày.
Vanquin315 - Ngày 23 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của Tiền mãn teen
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Mãn teen Mô đi phê >>