Ý nghĩa của từ Lực G là gì:
Lực G nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Lực G. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Lực G mình

1

0   0

Lực G


Lực G của một vật là gia tốc tương đối của nó so với khi rơi tự do. Đơn vị đo lực G ký hiệu là g hoặc GSymbol g: ESA: GOCE, , NASA:
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

0   0

Lực G


 • đổi Lực G
 • Nguồn: vi.wikipedia.org

  Thêm ý nghĩa của Lực G
  Số từ:
  Tên:
  E-mail: (* Tùy chọn)

  << SVC Göteborg >>