Ý nghĩa của từ Lồn là gì:
Lồn nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Lồn Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Lồn mình

1

4 Thumbs up   2 Thumbs down

Lồn


Bộ phận sinh dục phụ nữ là một hệ thống sinh lý trong cơ thể nữ giới với nhiều chức năng phức tạp: giao hợp, tiếp nhận tinh trùng, thụ tinh, cấy thai, nuôi thai và sinh con. Các cơ quan chính trong bộ [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

<< Văn Tín Hầu Luis Barragán >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa