Ý nghĩa của từ Kilomet là gì:
Kilomet nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Kilomet. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Kilomet mình

1

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Kilomet


đơn vị đo độ dài, bằng một nghìn mét.
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Kilomet


Một kilômét (từ tiếng Pháp: kilomètre, viết tắt là km) là một khoảng cách bằng 1000 mét. Trong hệ đo lường quốc tế, kilômét là đơn vị đo được suy ra từ đơn vị cơ bản mét theo định nghĩa trên. Chữ kilô [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org
<< Kilowatt-giờ Ki bo >>