Ý nghĩa của từ Kilomet là gì:
Kilomet nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Kilomet. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Kilomet mình

1

0   1

Kilomet


đơn vị đo độ dài, bằng một nghìn mét.
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0   1

Kilomet


Một kilômét (từ tiếng Pháp: kilomètre, viết tắt là km) là một khoảng cách bằng 1000 mét. Trong hệ đo lường quốc tế, kilômét là đơn vị đo được suy ra từ [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của Kilomet
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Kilowatt-giờ Ki bo >>