Ý nghĩa của từ Kelsey là gì:
Kelsey nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Kelsey Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Kelsey mình

1

1   1

Kelsey


Kelsey là cái tên nước ngoài thường được đặt cho con trai. Tên này có ý nghĩa là kiên cường, dũng cảm, gan dạ, không sợ hiểm nguy.
Những người có tên này có một mong muốn sâu xa bên trong sử dụng khả năng của mình trong vai trò lãnh đạo, và phải có sự độc lập cá nhân. Họ muốn tập trung vào việc lớn, vấn đề quan trọng, và giao các chi tiết.
lucyta - Ngày 11 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của Kelsey
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Johanna Minh Duy >>