Ý nghĩa của từ Minh Duy là gì:
Minh Duy nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Minh Duy Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Minh Duy mình

1

5   1

Minh Duy


1. Minh: có nghĩa là sáng láng, thông minh, rực rỡ
2. Duy: có nghĩa là duy nhất, độc nhất, không có cái thứ hai.

Cha mẹ đặt tên con Minh Duy để mong muốn con mình có tương lai sáng láng, thông minh giỏi giang hơn bạn bè, chỉ có con là duy nhất
lucyta - Ngày 11 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của Minh Duy
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Kelsey Ngọc Mai >>