Ý nghĩa của từ Kĩ năng là gì:
Kĩ năng nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Kĩ năng Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Kĩ năng mình

1

0   0

Kĩ năng


khả năng vận dụng những kiến thức đã thu nhận được trong một lĩnh vực nào đó áp dụng vào thực tế kĩ năng giao tiếp nâng cao [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Kĩ năng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Kĩ nữ Khái tính >>