Ý nghĩa của từ IOE là gì:
IOE nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 9 ý nghĩa của từ IOE. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa IOE mình

1

1   0

IOE


Là từ viết tắt của cụm từ Internet Olympiads of English, là cuộc thi tiếng Anh phổ biến trên mạng được tổ chức và mở bởi nhiều trang web dành cho học sinh. Mọi học sinh đều có thể kiểm tra trình độ tiếng Anh của mình qua các vòng thi trực tuyến này và sẽ được chọn lọc để thi cấp quận, huyện,... nếu số điểm nằm trong top.
nga - Ngày 14 tháng 10 năm 2018

2

1   0

IOE


Van nạp nằm phía trên van xả.
Nguồn: xe360.vn

3

1   0

IOE


Intake Over Exhaust: Kết cấu động cơ với cửa nạp hòa khí nằm phía trên cửa xả.
Nguồn: kiamorning.com.vn

4

1   0

IOE


Van nạp nằm phía trên van xả.
Nguồn: vietnamnet.vn

5

1   0

IOE


Van nạp nằm phía trên van xả.
Nguồn: duongbo.vn

6

0   0

IOE


(Intake Over Exhaust): Van nạp nằm phía trên van xả.
Nguồn: autodaily.vn

7

0   1

IOE


Van nạp nằm phía trên van xả.
Nguồn: vi.wiktionary.org

8

0   1

IOE


Van nạp nằm phía trên van xả.
Nguồn: daidothanh.com

9

0   1

IOE


Van nạp nằm phía trên van xả.
Nguồn: cafebiz.vn

Thêm ý nghĩa của IOE
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< EFI OHV >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa