Ý nghĩa của từ Homophobia là gì:
Homophobia nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Homophobia. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Homophobia mình

1

22 Thumbs up   18 Thumbs down

Homophobia


Hội chứng sợ đồng tính. Có ác cảm cực đoan, phi lý với người đồng tính luyến ái.

example: Acts of racism, homophobia , xenophobia or just plain discrimination happen all the time.
playboy1303 - 00:00:00 UTC 5 tháng 1, 2015

2

1 Thumbs up   2 Thumbs down

Homophobia


Ghê sợ đồng tính luyến ái (tiếng Anh: homophobia) là sự sợ hãi, có ác cảm hoặc kỳ thị đối với người đồng tính hay tình trạng đồng tính luyến ái một cách phi lý. Một số định nghĩa thì không có cụm từ & [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org
<< Trường Trung Học St Peter's College tại Auckland Hệ thống phân loại giải phẫu - điều trị - hoá học >>