Ý nghĩa của từ Hoa Vô Khuyết là gì:
Hoa Vô Khuyết nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ Hoa Vô Khuyết. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Hoa Vô Khuyết mình

1

8   0

Hoa Vô Khuyết


Cổ Long là nhà văn viết tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng, với 69 tác phẩm văn học đã được trình bày đến công chúng cùng với nhiều nhân vật chính và phụ [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

4   1

Hoa Vô Khuyết


Hoa vô khuyết là loài hoa không có thật ,thiếu đi một phần nào đó ,nhưng nó vẫn đẹp ,vẫn lung linh.Nó còn có nghĩa là đôi uyên ương khó có ngày gặp lại ,cũng giống nhú hoa không bao giờ đầy đủ các bộ phận
Ẩn danh - Ngày 04 tháng 6 năm 2019

3

1   1

Hoa Vô Khuyết


Hoa ở đây ý nói là đẹp , Vô Khuyết nghĩa rất thâm sâu ý nói không có 1 khuyết điểm nào , được coi là 1 người con gái hoàn hảo tuyệt đối không ai sánh được
Tr Nam - Ngày 22 tháng 10 năm 2020

4

0   1

Hoa Vô Khuyết


Hoa có ý nghĩa la tât cả các loại hoa.... vô có nghia la vô danh vô ẩn còn khuyết ý nghia như la người vô hình va bí ẩn ......
Ẩn danh - Ngày 04 tháng 6 năm 2019

5

0   1

Hoa Vô Khuyết


Ý nghĩ a một loại hoa đủ sắc đủ mầu va không bao giờ bị lão hóa Theo thời gian . nên người đời mới gọi la HOA VÔ KHUYẾT
Chị - Ngày 23 tháng 7 năm 2020

Thêm ý nghĩa của Hoa Vô Khuyết
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Cung Cửu Doãn Thanh Tùng >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa