Ý nghĩa của từ Hoà quyện là gì:
Hoà quyện nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Hoà quyện. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Hoà quyện mình

1

14   2

Hoà quyện


hoà lẫn vào nhau, như quyện lại làm một (nói khái quát) tiếng đàn, tiếng sáo hoà quyện với nhau sự hoà quyện [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

6   3

Hoà quyện


Ta thấy hoà huyện là tất cả đều đỗ về một chổ hoà quyện chỉ vài nơi dồn vào 1chổ thôi,nhưng thấy cái nào đẹp dễ thì để vậy luôn cho rồi,còn khúc nào chưa đẹp thì sẽ có 1bờ cõi hổ trợ thêm vừa với bản năng của mình thôi.
Thai Quoc Vinh - Ngày 23 tháng 6 năm 2021

Thêm ý nghĩa của Hoà quyện
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Hoà trộn Hoà mình >>