Ý nghĩa của từ Hữu thanh là gì:
Hữu thanh nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Hữu thanh Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Hữu thanh mình

1

0   0

Hữu thanh


có sự tham gia của dây thanh trong quá trình phát âm phụ âm (các dây thanh rung lên đều đặn khi phát âm); ph&a [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Hữu thanh
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Hữu thần luận,Thuyết hữu thần Hữu sinh >>