Ý nghĩa của từ Hầu quyền là gì:
Hầu quyền nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ Hầu quyền. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Hầu quyền mình

1

1   0

Hầu quyền


Hầu Quyền là một môn võ dựa theo thần thái, động tác, kỹ thuật chiến đấu của loài khỉ, nằm trong hệ thống các kỹ thuật được gọi là tượng hình quy [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

1   0

Hầu quyền


Võ Khỉ , Các thế võ lấy từ do các động tác của khỉ vượn mà tập hợp lại rồi thành các động tác phân hóa thêm trong quyền thuật.
Nguồn: vovinamthainguyen.vn

3

1   0

Hầu quyền


Võ Khỉ , Các thế võ lấy từ do các động tác của khỉ vượn mà tập hợp lại rồi thành các động tác phân hóa thêm trong quyền thuật.
Nguồn: chutluulai.net

4

0   0

Hầu quyền


 • redirect Hầu quyền
 • Nguồn: vi.wikipedia.org

  Thêm ý nghĩa của Hầu quyền
  Số từ:
  Tên:
  E-mail: (* Tùy chọn)

  << Đường triều Hóa trị >>
  Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
  Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

  Thêm ý nghĩa