Ý nghĩa của từ Hãi kinh là gì:
Hãi kinh nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Hãi kinh Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Hãi kinh mình

1

0   0

Hãi kinh


(Từ cũ, Ít dùng) như kinh hãi.
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Hãi kinh
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Hãm hiếp Hây hây >>