Ý nghĩa của từ Hây hây là gì:
Hây hây nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Hây hây. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Hây hây mình

1

4   0

Hây hây


Hây hây nghĩa là đỏ phơn phớt, chắc chắn 100% luôn tìm rồi.
ko biết - Ngày 19 tháng 5 năm 2020

2

1   5

Hây hây


1. Trong tiếng Việt, cụm từ "hây hây" là một tính từ dùng để diễn tả màu sắc cặp má của một cô gái đang ngại ngùng khi gặp người mình thích. Ví dụ: má đỏ hây hây của cô gái rất đáng yêu
2. Cụm từ "hây hây" còn dùng để "quẩy" khi nhạc vang lên trong các quán bar, karaoke, pub,...
nghĩa là gì - Ngày 06 tháng 7 năm 2019

3

0   8

Hây hây


như hây hẩy gió thổi hây hây
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của Hây hây
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Hãi kinh Hây hẩy >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa