Ý nghĩa của từ Hái lượm là gì:
Hái lượm nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Hái lượm Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Hái lượm mình

1

4   0

Hái lượm


thu lượm những hoa quả sẵn có trong thiên nhiên để sinh sống (một hình thái kinh tế nguyên thuỷ) người nguyên thuỷ sống bằng s [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Hái lượm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Hám danh Hách dịch >>