Ý nghĩa của từ Giận lẫy là gì:
Giận lẫy nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Giận lẫy. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Giận lẫy mình

1

4   2

Giận lẫy


Giận lẫy là sự giận dỗi nhưng ở mức độ nhẹ hơn. Đó là sự giận hờn vu vơ, không có lý do xác thực, rõ ràng. Hoặc là có nhưng rất nhỏ, không đáng để phải giận. Giận lẫy sẽ được biểu hiện khá nhẹ nhàng bằng lời nói,hành động, và phải để ý mới nhận biết được.
Nhut Tam - Ngày 17 tháng 11 năm 2020

2

0   0

Giận lẫy


(Phương ngữ) như giận dỗi.
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Giận lẫy
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Giập giạp Giẫy nẩy,Giãy nảy >>