Ý nghĩa của từ G7 là gì:
G7 nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ G7. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa G7 mình

1

3   2

G7


G là viết tắt cho nhóm. G7 là Nhóm 7. Đây là 7 quốc gia có nền công nghiệp hàng đầu của thế giới: Mỹ, Anh, Nhật Bản, Pháp, Đức, Canada và Ý.
Nguồn: gkfx.vn/thuat-ngu

2

1   1

G7


7 nước công nghiệp dẫn đầu thế giới ( Theo thứ tự) : Mỹ, Đức, Nhật, Pháp, Anh, Canada, Ý
Nguồn: nmd.vn

3

1   2

G7


7 nước công nghiệp dẫn đầu thế giới ( Theo thứ tự) : Mỹ, Đức, Nhật, Pháp, Anh, Canada, Ý
Nguồn: maxi-forex.com

4

0   2

G7


Thành phần nhóm G7 Nhóm G7 hay G-7 (viết tắt tiếng Anh Group of Seven) là tập hợp bảy vị bộ trưởng tài chính của bảy nước kỹ nghệ tiên tiến trên thế giới. Nhóm này thành hình vào năm 1976 khi Canada [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

5

1   3

G7


7 nước công nghiệp dẫn đầu thế giới ( Theo thứ tự) : Mỹ, Đức, Nhật, Pháp, Anh, Canada, Ý
Nguồn: thitruongngoaihoi.vn

6

3   6

G7


G7 có thể là một trong các nghĩa sau:
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của G7
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Coma cocktail Community-acquired pneumonia >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa