Ý nghĩa của từ Gởi,Gửi là gì:
Gởi,Gửi nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Gởi,Gửi Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Gởi,Gửi mình

1

0   0

Gởi,Gửi


(Phương ngữ) xem gửi
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Gởi,Gửi
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Gởi gắm,Gửi gắm Gộp đá >>