Ý nghĩa của từ EUR là gì:
EUR nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ EUR. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa EUR mình

1

0   0

EUR


Euro (€; mã ISO: EUR, còn gọi là Âu kim hay Đồng tiền chung châu Âu) là đơn vị tiền tệ của Liên minh Tiền tệ châu Âu, là tiền tệ chính thức trong 19 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu (Áo, Bỉ, [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

0   0

EUR


Euro (€; mã ISO: EUR, còn gọi là Âu kim hay Đồng tiền chung châu Âu) là đơn vị tiền tệ của Liên minh Tiền tệ châu Âu, là tiền tệ chính thức trong 19 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu (Áo, Bỉ, [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

0   0

EUR


Euro
Nguồn: nmd.vn

4

0   0

EUR


Euro
Nguồn: maxi-forex.com

5

0   0

EUR


Euro
Nguồn: thitruongngoaihoi.vn

Thêm ý nghĩa của EUR
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Hợp chúng quốc mexico >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa