Ý nghĩa của từ Decor là gì:
Decor nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Decor Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Decor mình

1

1   2

Decor


Decor (hay Decorate trong tiếng Anh) là công việc trang trí. Từ decor dùng nhiều nhất trong lĩnh vực thiết kế nội thất. Hiên nay decor được mở rộng, ứng dụng trong nhiều ngành nghề khác liên quan đến tính sáng tạo, thẩm mỹ.
Nguồn: https://decofuni.vn/tin-tuc/decor-la-gi
DecoFuni - Ngày 17 tháng 1 năm 2022

Thêm ý nghĩa của Decor
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Hiền hoà hoang hoải >>