Ý nghĩa của từ Chia sớt là gì:
Chia sớt nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Chia sớt Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Chia sớt mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Chia sớt


(Phương ngữ) chia sẻ.
Nguồn: tratu.soha.vn
<< Chia vè Chia tay >>