Ý nghĩa của từ Chia tay là gì:
Chia tay nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Chia tay. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Chia tay mình

1

25   9

Chia tay


rời nhau, mỗi người đi một nơi chia tay để lên đường phút chia tay đầy lưu luyến Đồng nghĩa: tạm biệt, từ biệt Trái nghĩa: sum họp, sum vầy [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

12   6

Chia tay


Chia tay không phải là để xa nhau hay mất nhau cả đời mà là để chúng ta có khoảng cách để lại tìm hiểu nhau
Người lạ - Ngày 04 tháng 1 năm 2021

Thêm ý nghĩa của Chia tay
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Chia sớt Chia sẻ >>