Ý nghĩa của từ Chia tay là gì:
Chia tay nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Chia tay. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Chia tay mình

1

27 Thumbs up   10 Thumbs down

Chia tay


rời nhau, mỗi người đi một nơi chia tay để lên đường phút chia tay đầy lưu luyến Đồng nghĩa: tạm biệt, từ biệt Trái nghĩa: sum họp, sum vầy cắt đứt quan hệ tình cảm, thường [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

14 Thumbs up   9 Thumbs down

Chia tay


Chia tay không phải là để xa nhau hay mất nhau cả đời mà là để chúng ta có khoảng cách để lại tìm hiểu nhau
Người lạ - 00:00:00 UTC 4 tháng 1, 2021
<< Chia sớt Chia sẻ >>