Ý nghĩa của từ Chân diện mục là gì:
Chân diện mục nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Chân diện mục. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Chân diện mục mình

1

1   0

Chân diện mục


True face, true physiognomy, features; reality.
Nguồn: buddhismtoday.com

2

1   0

Chân diện mục


Theo ý kiến khách quan: có nghĩ là hình thái,mặt mày vốn có xưa nay...do một số lý do thêm ý nghĩa phải có đồ dài trên 50 ký tự nên tôi khuyên các bạn đọc thêm 1 vài quyển sách và hãy thực hành. Đọc không phải là nhìn lướt 1 lần mà là phải học thuộc phải áp dụng vào trong thực tế
đạt - Ngày 10 tháng 9 năm 2020

Thêm ý nghĩa của Chân diện mục
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Chân Chân đạo >>