Ý nghĩa của từ Central bank là gì:
Central bank nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Central bank. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Central bank mình

1

1   1

Central bank


– Ngân hàng trung ương. Cơ quan giám sát hoạt động ngân hàng của một quốc gia và được phép ban hành tiền tệ. [..]
Nguồn: luatminhkhue.vn

2

0   3

Central bank


. Ngân hàng trung ương - Một cơ quan kiểm soát tiền tệ chính của một quốc gia, chịu trách nhiệm thực hiện những chức năng chủ chốt như phát hành tiền tệ và điều tiết lượng cung tín dụng trong nền kinh tế.
Nguồn: vietnamese.vietnam.usembassy.gov

Thêm ý nghĩa của Central bank
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Bicarbonate deficit Biliary dysfunction >>